Процес на кандидатстване - стъпка 2

 

Допустимост
Кандидатстване
Кредит
Субсидия

Изработване на бизнес план на проекта.

 След като са налице:

 • положителна оценка за допустимост;
 • подписано Писмо за освобождаване от отговорност
 • оферта от банката

ние започваме да разработваме бизнес план за вашия проект напълно безплатно за вас. Нашите финансови анализатори и енергийни специалисти/инженери ще работят съвместно с вас при подготовката на плана. След като бизнес планът е готов, ние го предоставяме на банката, която взима окончателното решение за финансиране.

Бизнес планът има следната структура:

 • Резюме
 • Информация за фирмата
 • Описание на проекта
 • График за изпълнение на проекта
 • Формуляр за удостоверяване изпълнението на проекта
 • Финансов план
 • Анализ на паричния поток на проекта
 • Други ползи от проекта
 • Препоръки за други мерки за подобрение на енергийната ефективност
 • Съответствие с националните стандарти за опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия натруд
 • Приложение: Енергиен одит (за проекти за енергийна ефективност/за проекти, които не са „на зелено“)

Моля свържете се с нас за повече информация.

 

Допустимост
Кандидатстване
Кредит
Субсидия