Процес на кандидатстване - стъпка 4

Допустимост
Кандидатстване
Кредит
Субсидия

Удостоверение за изпълнение на проекта

За да получите субсидия при завършване на проекта трябва да изискате удостоверяване на изпълнението на проекта от независимия енергиен експерт. Процесът на удостоверяване на успешното изпълнение на проекта включва следните стъпки:

 

Вие уведомявате екипа на КЛЕЕВЕИ за изпълнението на проекта
Независимият енергиен експерт проверява изпълнението на проекта чрез
ФУИП
Строителните работи са 100%
изпълнени
Проектът функционира и генерира
печалба от рационалното използване
на енергията
Удостоверяване от независимия енергиен експерт за завършване на
проекта
Независимият енергиен експерт предоставя на ЕБВР удостоверение за
изпълнение