Успешен проект - енергийна ефективност - Гама комерс ООД

Гама комерс ООД e голямо предприятие за производство и търговия с тоалетна хартия, салфетки и кърпички. С въвеждането на съвременна поточна линия и подмяната на старите машини с автоматични нови, производственият процес е усъвършенстван и в резултат на това е подобрена ефективността и производителността, като разходите за експлоатация и поддръжка спадат.

Инвестиционни данни:

 • Обща стойност на проекта: 161 700 евро
 • Субсидия от МФК: 19 500 евро
 • Кредит: 130 000 евро
 • Период на изплащане на инвестицията: 5 години
 • Вътрешна норма на възвращаемост: 17,5%

Очаквани годишни икономии

 • От разходи за енергоносители: 10 000 евро
 • Спестени разходи за енергия в %: 55,4%
 • От разходи за поддръжка и ремонт: 20 000 евро
 • Общо спестявания: 30 000 евро

Ползи от инвестицията

 • Повишена производителност на технологичния процес
 • Подобрено качество на продуктите
 • Намалена консумация на електроенергия
 • Намалени разходи за експлоатация и ремонт
ФайловеРазмер
GammaCommerce_EE_Eng.pdfGammaCommerce_EE_Eng.pdf376 kB
GammaCommerce_EE_Bg.pdfGammaCommerce_EE_Bg.pdf330 kB