Успешен проект - възобновяема енергия - Паркеко БГ ООД

Паркеко БГ ООД се намира в региона на Бургас. Проектът по КЛЕЕВЕИ включва изграждането на нов генератор за вятърни турбини с инсталирана електрическа мощност от 1,5 MW. Средната годишна скорост на вятъра на базата на локални замервания е е 6,36 м/сек. при височина 60 метра. Очакваното годишно производство на електроенергия на вятърния парк е 4 466 MWh.

Инвестиционни данни:

  • Обща стойност на проекта: 2 273 604 евро
  • Субсидия от МФК: 277 500 евро
  • Кредит: 1 850 000 евро
  • Период на изплащане на инвестицията: 6,5 години
  • Вътрешна норма на възвращаемост: 15,04%

Очаквани годишни икономии

  • Производство на електроенергия: 4 466 MWh
  • Разходи за експлоатация и поддръжка: 48 500 евро

Ползи от инвестицията

  • Намаление на въглеродните емисии
ФайловеРазмер
Parkeco_RE_Wind_Eng.pdfParkeco_RE_Wind_Eng.pdf349 kB
Parkeco_RE_Wind_Bg.pdfParkeco_RE_Wind_Bg.pdf276 kB