Финансиране на проекти за енергийната ефективност или възобновяема енергия

 

Благодарение на Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ/BEERECL), предложена от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), българското правителство и Европейския съюз, Вашия бизнес може да получи необходимата помощ, за да инвестирате в енергийна ефективност или възобновяема енергия.

 

прочети още ...

Актуално

Вижте обновената секция с добри практики от реализирани проекти по КЛЕЕВЕИ тук ...

Financing projects

Постигнати резултати
  • 290 проекта реализирани с финансиране за над 151,6 милиона евро чрез КЛЕЕВЕИ
  • Над 24,4 милиона евро получени субсидии от фирмите при приключване на проектите

 

СЕКТОР: СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Ползи от инвестицията

  • Годишно намаление на въглеродните емисии 9 550 тона
  • Намалени разходи за енергоносители
  • Въвеждане в експлоатация на когенератор

СЕКТОР: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОРОВЕ И КИСЕЛИНИ

Ползи от инвестицията

  • Годишно намаление на въглеродните емисии 4 941 тона
  • Производството на електричество се повишава с 14,5 %
  • Оптимизиране на производствения процес